Điều hòa treo tường

Casper IC-09TL32

Điều hòa treo tường

Casper IC-12TL32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper GH-09TL32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper GH-12TL32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper GH-18TL32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper GH-24TL32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter HC-09IA32

5.700.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter GC-09IS32

5.700.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter HC-12IA32

6.800.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter GC-12IS32

6.800.000 

Điều hòa treo tường

Casper IC-18TL32

12.050.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter HC-18IA32

12.100.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter GC-18IS32

12.100.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter HC-24IA32

15.250.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter GC-24IS32

15.250.000