Showing 1–60 of 89 results

Chào mừng quý khách hàng đến với sản phẩm máy điều hòa Casper chính hãng được sản xuất và nhập khẩu chín hãng Thái Lan với thời gian bảo hành 3 năm, máy nén 5 năm.

Máy điều hòa Casper có 4 dòng sản phẩm chính:

Điều hòa treo tường / Điều hòa âm trần / Điều hòa tủ đứng / Điều hòa di động

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper EH-09T22

5.550.000 

Điều hòa âm trần

Điều hòa Casper CH-28TL22

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa Casper FH-48TL22

Điều hòa treo tường

Casper IC-09TL32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper LC-12FS32

5.700.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter HC-18IA32

12.100.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper SH-18FS32

9.800.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper GH-12TL32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper EH-18TL22

10.650.000 

Điều hòa âm trần

Điều hòa Casper CH-36TL22

Điều hòa treo tường

Casper IC-12TL32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper LC-18FS32

8.750.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter HC-24IA32

15.250.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper SH-24FS32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper GH-18TL32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper EH-24TL22

14.050.000 

Điều hòa âm trần

Điều hòa Casper CH-50TL22

Điều hòa treo tường

Casper IC-18TL32

12.050.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper LC-24FS32

12.750.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper SC-09FS32

4.700.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter GC-09IS32

5.700.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper GH-24TL32

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa Casper FC-18TL22

Điều hòa treo tường

Casper SC-18TL32

Điều hòa treo tường

Casper GC-09TL32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper KC-09FC32

4.600.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper SC-12FS32

5.650.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter GC-12IS32

6.800.000 

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa Casper FC-28TL22

Điều hòa treo tường

Casper GC-12TL32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper KC-12FC32

5.700.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper SC-18FS32

8.700.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter GC-18IS32

12.100.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper EH-12TL22

7.200.000 

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa Casper FC-36TL22

Điều hòa treo tường

Casper LC-09TL32

Điều hòa treo tường

Casper GC-18TL32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper KC-18FC32

8.750.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper SC-24FS32

12.750.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter GC-24IS32

15.250.000 

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa Casper FC-48TL22

Điều hòa treo tường

Casper LC-12TL32

Điều hòa treo tường

Casper GC-24TL32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter HC-09IA32

5.700.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper SH-09FS32

5.250.000