Điều hòa treo tường

Casper LC-12TL32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper GH-12TL32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper SC-12FS33

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper MC-12IS33

-16%
5.650.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper SC-12FS32

5.650.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper LC-12FS32

5.700.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper KC-12FC32

5.700.000 
-16%
6.050.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper SH-12FS32

6.600.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter HC-12IA32

6.800.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter GC-12IS32

6.800.000