Điều hòa tủ đứng

Điều hòa Casper FC-28TL22

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa Casper FC-36TL22

Điều hòa tủ đứng

Điều hòa Casper FC-48TL22

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper LC-09FS32

4.600.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper KC-09FC32

4.600.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper SC-09FS32

4.700.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper SC-12FS32

5.650.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper KC-12FC32

5.700.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter HC-09IA32

5.700.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter GC-09IS32

5.700.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter HC-12IA32

6.800.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter GC-12IS32

6.800.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper SC-18FS32

8.700.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper KC-18FC32

8.750.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter HC-18IA32

12.100.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter GC-18IS32

12.100.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper SC-24FS32

12.750.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter HC-24IA32

15.250.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper inverter GC-24IS32

15.250.000