Điều hòa treo tường

Casper GH-09TL22

Điều hòa treo tường

Casper GH-12TL22

Điều hòa treo tường

Casper IH-09TL22

Điều hòa treo tường

Casper IH-12TL22

Điều hòa treo tường

Casper IH-18TL22

Điều hòa treo tường

Casper IH-24TL22