Điều hòa âm trần

Điều hòa Casper CC-18TL22

Điều hòa âm trần

Điều hòa Casper CH-18TL22

Điều hòa treo tường

Casper SC-18TL22

Điều hòa treo tường

Casper IH-18TL22

Điều hòa treo tường

Casper LC-18TL32

New

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper EC-18TL22

5 trên 5
9.650.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper EH-18TL22

10.650.000 

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper IC-18TL22

12.950.000 
New

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper EC-24TL22

13.300.000