Điều hòa treo tường

Casper SC-12TL32

Điều hòa treo tường

Casper LC-12TL32

Điều hòa treo tường

Casper IC-12TL32

Điều hòa treo tường

Casper GC-12TL32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper LC-12FS32

Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper KC-12FC32